+36 30 448 9366 Reptéri Fedett Parkoló 0-24 óráig

Parkolási szabályzat

Parkolási Szabályzat!

Érvényes 2020. Február 01-től visszavonásig

Parkolóhely megrendelése!

A parkolóhely lefoglalása távollévők között létrejött területhasználati szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. Amennyiben az igénybe vevő nem tesz eleget a megrendelés lemondásában leírtaknak!

Megrendelés lemondása!

Amennyiben a területhasználat előtt 72 órával nem mondja le a parkolást ki kell fizetnie a megrendelés teljes összegét. 72 órával a parkolás megkezdése előtt a megrendelés díjmentesen lemondható. Ennek tudatában és tudomásul vételével fogadja el a szerződésben leírtakat.

Árak!

A honlapunkon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek konkrét ajánlattételnek, továbbá kizárólag a megadott szezonális időszakokra vonatkoznak.

Minden egyéb esetben a megrendelés díjának megállapítása egyedileg a szezonális, illetve a szezonon kívüli időszakban igénybe vett napok számának alapján kerül megállapításra.

Szezonális időszakok 2020-ban:

  • Február  7-21.-ig
  • Március  8-22.-ig
  • Április     4-20.-ig
  • Május 1. és November 1. között.
  • December 1. és Január 15. között.

Forgalmi rend!

A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek. A megengedett legnagyobb sebesség 5 km/h. A parkolási szabályzat és a szerződési feltételek (parkolójegy) a kapu vonalán történő áthaladástól érvényesek!

Kérjük, különösen ügyeljen a jobbkéz-szabály, az elindulás és a tolatás szabályainak betartására!

A be- és kihajtás során ellenőrzés és adatrögzítés történik.

A parkolón belüli gépjárműmozgást a parkoló személyzete segíti. A járműveket a személyzet utasításai alapján kell elhelyezni, azonban irányítás hiányában is úgy, hogy a parkolás a többi jármű mozgását, a ki- és beszállást, rakodást ne akadályozza.

A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített biztonsági berendezések (kiegészítő mechanikus és elektronikus védelem – amennyiben van ilyen) bekapcsolása mellett tárolhatók. Az ügyfél a gépjárművek kulcsait magánál tartja, vagy megőrzés céljából átadhatja a személyzetnek. A kulcsok elvesztéséből eredő károk a járműtulajdonost terhelik.

Az üzemeltető a vis maior esetén a járműveket elmozdíthatja, ill. szükség esetén elszállíttathatja. Vis maiornak minősülnek a tűzesetek, természeti katasztrófák, merényletek és terrorcselekmények, ill. minden, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható olyan esemény, amely mellett a személy- és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.

A parkoló elhagyása során a személyzet a járművek elviteléhez való jogosultságot ellenőrzi.

A parkoló megközelítése biztonsági okokból egy forgalmi sávon, a személyzet utasításainak megfelelő váltakozó irányban történik. A kihajtás elsőbbséget élvez a behajtással szemben.

A forgalmi rendre vonatkozó szabályok a kapu vonalának elhagyásáig érvényesek.

Transzferrel kapcsolatos információk!

Transzfer megállás és indulás csak és kizárólag a 2A terminál indulási szintjén a 5-ös zónánál.

Transzfer busz biztosítása a transzfer elvégzésére induláskor 15-20 percen belül. Visszaérkezéskor 15-30 percen belül.

A transzfer menetideje az autó transzfer folyamatra való biztosításától számítandó. 10-15 percen belül.

Az indulás elsőbbséget élvez a visszaérkezéssel szemben.

A forgalmi akadályok és közúti ellenőrzések, illetve egyéb előre nem látható események miatt felelősséget nem vállalunk.( Rendőrségi intézkedések. Mentők. Tűzoltók. Baleset. Útlezárás. Extrém időjárás. Stb.)

Közúti forgalmi csúcsidő reggel 06:00-09:00 között, illetve délután 15:00-18:00 között. Ezen időpontokban magasabb közúti forgalommal és transzfer menetidővel kell számolni.

Reptéri csúcsidők hajnali 03:00-05:00 között továbbá este 23:00-01:00 között. Fokozott utasforgalom a reptéri terminálok és a reptér közútjain. Szintén magasabb transzfer menetidővel kell számolni.

Ezen időpontokban az esetleges kellemetlenségekért, illetve késésekért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben az utas visszaérkezéskor nem elérhető telefonon ( kikapcsolt vagy lemerült készülék, esetleg többszöri hívásra sem veszi fel a telefont) és emiatt a megadott időnél többet kell várakoznia esetleg egy következő transzfer alkalmát, vagy egy plusz kört a reptéren, a szolgáltató nem vállal felelősséget sőt, egyes esetekben, az ügyfél pótdíj megfizetésére kötelezhető.

Kedves ügyfeleink amennyiben nem a megbeszélt helyen várakoznak az ebből adódó kellemetlenségekért, illetve plusz várakozási időért és az esetlegesen felmerülő egyéb költségekért, pótdíjakért felelősséget nem vállalunk.

Pótdíjjak:

  • minden további behajtás 400Ft behajtásonként.
  • Amennyiben autónk nem tud kihajtani 5 percen belül 1600Ft

Transzfer szolgáltatásunk díjmentes.

Az adminisztrációt és a beparkolást követően csomagjait áthelyezzük cégünk autójába majd munkatársunk kiviszi önt és kedves utasait a reptérre, ahol a csomagok átvételét követően indulhat is.

Visszaérkezéskor amint átvett csomagjait hiánytalanul és/vagy átjutott az ellenőrzésen kérjük hívja a parkolójegyen, illetve a névjegykártyán megadott telefonszámot és várja kollégánk érkezését a megbeszélt helyen. 2A terminál indulási szint 5-ös zónánál.

Mivel a reptéren csak nagyon rövid ideig van lehetőségünk várakozni, kérjük, hogy indulásra készen várja munkatársunk érkezését. (autóinkat megismeri a rajtuk jól láthatóan elhelyezett logónkról).

Az ügyfél felelőssége!

Az utas közvetlen anyagi felelősséggel tartozik a gépjárműben az utas által keletkezett és/vagy okozott anyagi károkért. Az utazás során az utas az általa harmadik személynek okozott, illetve a gépjárműben okozott kárért, a károsult irányába közvetlen felelősséggel tartozik. Az utas köteles betartani az utazásra vonatkozó szabályokat. Akkor vehet részt az utazáson, ha egészségi állapota ezt lehetővé teszi, és nem szenved fertőző betegségben. Ittas, vagy kábult állapotban lévő utas szállítását nem vállaljuk, illetve a helyszínen megtagadjuk. Amennyiben az utas az autóban hangoskodik, vagy olyan magatartást tanúsít, amely zavarja a többi utas és a sofőr nyugalmát és a kolléga figyelmeztetésére sem változtat magatartásán, akkor a szállítást megtagadjuk, illetve az utasnak a járműből ki kell szállnia.

 Tilos a kocsiban szúró-vágó eszközt, lőfegyvert, illetve mérgező vagy maró hatású anyagot szállítani. A fent említett esetekben a parkolóba való szállítást vagy taxi szolgáltatást a szolgáltató nem köteles megtéríteni. Kártalanítás a fenti esetekben kizárva.

A balesetek, sérülések, anyagi károk elkerülése érdekében felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy a transzfert végző kisbusz ajtajait ne nyissák ki vagy csukják be ezt minden esetben bízzák kollégáinkra akik készséggel segédkeznek ki és beszálláskor, illetve a csomagok bepakolásában.

A hibásan vagy pontatlanul megadott adatokból eredő kellemetlenségekért, illetve késésekért felelősséget nem vállalunk. A foglalásban megadott adatokért az ügyfél a felelős. Minden esetben kap visszaigazolást melyet köteles átolvasni és amennyiben a rendelkezésére álló információknak nem felel meg bármely adat azt köteles jelezni a szolgáltató felé.

Amennyiben az utazás ideje alatt történik változás azt köteles jelezni a szolgáltató felé. Elmulasztása esetén az ebből adódó kellemetlenségekért, illetve késésekért, többletköltségekért nem vállalunk felelősséget.